Tegenexpertise stormschade

Tegenexpertise stormschade nodig? Of het nu gaat om brand, waterschade, ontploffing, inbraak of natuurramp, het is absoluut noodzakelijk de schade bij uw verzekeraar te melden om te hopen op een vergoeding voor de geleden schade. Uw verzekeringsmaatschappij kan dan een Tegenexpertise stormschade  die een inventaris van de geleden schade zal opmaken om te bepalen in welke mate u schadeloos zult worden gesteld. Indien u niet tevreden bent met het verslag van de deskundige, kunt u een rechtsmiddel instellen. Contre expertise incendie verteld je meer.

Tegenexpertise stormschade raadplegen

De laatste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met uitzonderlijke weersomstandigheden. Stormen met overstromingen en hagelinslag komen dan ook vaker voor. Ook voor de deze schades zijn er in de meeste brandverzekerings polissen uitgebreide voorzieningen om de schade voor U te vergoeden ( een optie in sommige polissen en bijzondere voorwaarden indien u in zich in een risico gebied bevindt.

In de meest gevallen is storm gedefinieerd als : Een gemeten windsnelheid van minstens 14 meter per seconde ( windkracht 7 ).

​De officiele regristatie kan per regio opgevraagd worden bij het KMI. Vergeet niet dat in geval van twijfel, de bewijslast bij de verzekerde ligt, uw Tegenexpertise stormschade  zal u kunnen bijstaan deze bewijzen aan te leveren. Je kan terecht voor een Tegenexpertise stormschade maar ook voor  eenTegenexpertise brandschade

Tegenexpertise stormschade

 

Tegenexpertise Gillis  helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van een Tegenexpertise stormschade  is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen. Na een schadegeval brand  bvb. heeft uw steeds recht op bijstand van uw eigen expert. Een Tegenexpertise stormschade stelt u in staat uw schadevergoeding te laten controleren en/of aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval van uw verzekering gaat….

Bel: GSM : 0471 55 95 97
Mail: info@gillis-expertises.be


 

Vanaf welk bedrag wordt een deskundige gemandateerd?

In geval van een schadegeval moet u dit melden aan uw verzekeraar, zodat hij u kan vergoeden. U moet het schadegeval per aangetekende brief met ontvangstbewijs melden binnen 5 dagen (2 dagen in geval van diefstal). Deze termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat u zich bewust wordt van het verlies.

Het is uw huisverzekeraar die beslist of een Tegenexpertise stormschade wordt ingeschakeld om de schade te onderzoeken. Als het financiële verlies niet te groot is, zullen zij geen deskundige aanwijzen en uw verklaring vertrouwen. Er is geen precies bedrag waaronder een deskundige niet verplicht is. Maar verzekeraars zijn het gemiddeld eens over een minimumverliesdrempel van 3 000 euro. Soms komen zij onder dit bedrag tussen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een waarborg voor diefstal van kostbare voorwerpen of waterschade gefactureerd op 1.600 €.

De deskundigheid is dus niet verplicht, behalve in het geval van

Technologische ramp.
Schade gedekt door de opstalverzekering.
Belangrijke” schade.
In geval van een natuurramp moet worden gewacht op de bekendmaking van een ministerieel besluit waarbij de ramp als zodanig wordt verklaard. U heeft dan 10 dagen om het bij uw verzekering te declareren. Het is dan aan uw verzekeraar om te bepalen of een expertise noodzakelijk is.